InformacjeWrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-badawczym kompleksowo zajmującym się technologią i materiałoznawstwem elektrotechnicznym.

Główne kierunki prac naukowo-badawczych:
 • materiały elektroizolacyjne i konstrukcyjne na bazie kompozytów,
 • ceramika elektrotechniczna i technologie proszkowe,
 • odnawialne źródła energii,
 • metodyka badań materiałów,
 • nowoczesne materiały piezoelektryczne,
 • masy elektroizolacyjne do specjalnych zastosowań,
 • lakiery i emalie elektroizolacyjne,
 • wykorzystanie pól magnetycznych,
 • technologie ochrony środowiskowej wyrobów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • materiały czynne biologicznie,
 • nanotechnologie,
 • nowoczesne materiały elektrotechniczne.


Innowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki

(Projekt nr POIG.01.04.00-00-150/13)

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 456 611,00 zł
kwota dofinansowania 831 241,40 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 706 555,19 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 124 686,21 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Grzegorz Paściak, tel. 71 328 26 42, fax. 71 328 25 15
e-mail pasciak@iel.wroc.pl
Nowa metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-066/10-00)

kwota dofinansowania 207 000,00 zł

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Wojciech Lipiec tel. 71 328 30 61 wew. 206, fax. 71 328 25 15
e-mail lipiec@iel.wroc.pl
Nowa metoda wytwarzania tlenkowych materiałów pseudopojemnościowych do superkondensatorów

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-040/11-00)

kwota dofinansowania 195 031,92 zł

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Bronisław Szubzda tel. 71 328 30 61 wew. 205, fax. 71 328 25 15
e-mail b.szubzda@iel.wroc.pl
Ochrona własności przemysłowej urządzenia do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów metodą nieniszczącą

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-023/12-00)

kwota dofinansowania 249 378,63 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 211 971,83 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 37 406,80 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
mgr inż. Dominika Gaworska-Koniarek, tel. 71 328 30 61 wew. 503, fax. 71 328 25 15
e-mail gaworska@iel.wroc.pl
Ochrona patentowa sposobu wytwarzania i zastosowania hybrydowych związków polianiliny

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-024/12-00)

kwota dofinansowania 203 310,00 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 172 813,50 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 30 496,50 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Agnieszka Halama tel. 71 328 30 61 wew. 028, fax. 71 328 25 15
e-mail a.halama@iel.wroc.pl
Uzyskanie ochrony patentowej nietoksycznego pigmentu aktywnego dla organicznych powłok ochronnych

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-021/12-00)

kwota dofinansowania 216 260,00 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 183 821,00 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 32 439,00 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Agnieszka Halama tel. 71 328 30 61 wew. 028, fax. 71 328 25 15
e-mail a.halama@iel.wroc.pl

Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk fizycznych -> fizyka
Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk chemicznych -> chemia